ΕΠΙΤΟΠΟΥ | EPITOPOU

Επί τόπου/ Epi topou, από το ελληνικό πρόθεμα επί πού σημαίνει πάνω στο έδαφος, το σημείο όπου ένα πράγμα συνδέεται μ’ ένα άλλο, και τόπος.
Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ εγγράφεται σαν εναλλακτική πρόταση στα καθιερωμένα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού. Διαμορφώνεται τοπικά και συλλογικά και έχει σαν στόχο να δώσει δείγματα αλληλεγγύης μεταξύ καλλιτεχνών και κατοίκων.  Η εικαστική αυτή πρόταση βασίζεται στο σχεδιασμό και την  δημιουργία εφήμερων  έργων  ενταγμένων στη φύση  απο υλικά του άμεσου περιβάλλοντος και οικονομία στην έκφραση και  τα μέσα. Ένας τρόπος να αναδειχθεί ο εφήμερος χαρακτήρας των αγαθών, το εύθραυστο της ύλης και της φύσης.
Η  ανοικτή συλλογική διαδικασία στη δημιουργία των έργων στο περιβάλλον  και ο  συνεχής  διάλογος με τους κατοίκους   μέσω συναντήσεων, προβολών, ξεναγήσεων αποτελούν  την δυναμική της πρότασης. Δυναμική η οποία επιβεβαιώθηκε με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την χορηγία του outset. το 2015, τη χορηγία ΝΕΟΝ το 2014 και την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών το 2013.
Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ  προσπαθεί να ανταποδώσει  έτσι  στους κατοίκους και συνεργάτες του στο  νησί την φιλοξενία που του παρέχουν  και ευελπιστεί να εντάξει τη τέχνη στη καθημερινότητά τους.


επί τόπου / epi topou du grec επί / epi : sur, au-dessus, point d’attache et τόπος / topos : lieu, territoire.
ΕPITOPOU  s’ inscrit dans la vie culturelle d’Andros comme un événement alternatif, il se construit localement et collectivement  et  vise à illustrer la solidarité entre artistes et habitants.
La réalisation des œuvres éphémères est spécifique au lieu, emploie des matériaux issus de l’environnement immédiat et s’intègre dans la nature le long d’un sentier pédestre, avec un esprit d’économie dans l’expression et les moyens.
Une manière de révéler le caractère éphémère des artefacts, la fragilité du paysage et de la nature.
La dynamique de cet événement se crée par le processus collectif dans la réalisation des œuvres et  par un dialogue continu avec les habitants, rencontres, projections et visites guidées.
Cette dynamique qui a été confirmé par une donation  de  Stavros Niarchos Foundation  et l’attribution d’une aide à la création de outset. en 2015, l’attribution d’une aide à la création de NEON en 2014, ainsi que le soutien de l’Institut Français d’Athènes en 2013.
EPITOPOU remercie les habitants et ses partenaires sur l’ile sans lesquels cet événement n’aurait pas pu voir le jour.
2013 – 2019 το ΕΠΙΤΟΠΟΥ πραγματοποιήθηκε από την υποστήριξη των: