ΕΠΙΤΟΠΟΥ | EPITOPOU

2014

epitopou 2014

Artistes / Καλλιτέχνες :
Εύα Τουρτόγλου-Bony | Eva T. BONY
MάρθαΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | Martha DIMITROPOULOU
Aπόστολος KΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | Apostolos KARAKATSANIS
Séverine HUBARD
Paul Sοuviron

Avec la collaboration de  / με την συνεργασία :
Tατιάνα MAY KΑΛΛΕΡΓΗ | Tatiana MAY KALLERGI

→ Pdf EPITOPOU14 – Présentation détaillée
→ Pdf ΕΠΙΤΟΠΟΥ14 – αναλυτική παρουσίαση


EPITOPOU se développe pour sa deuxième année dans un climat de convergence et d’échange entre artistes grecs et français et ouvre un dialogue avec la nature par une série d’installations éphémères le long d’un parcours. Des projections et des rencontres visent à élargir l’échange des artistes avec les habitants. Le soutien de la communauté de l’ile renforce le caractère solidaire de l’événement.
On s’interroge alors sur le thème répétitif de : production-consommation-rebut dont le caractère cyclique prend une dimension linéaire dans le temps et l’espace. Les artistes observent les conditions sociales et économiques actuelles avec un esprit critique et mettent l’accent sur la dimension locale. L’utilisation commune et fortuite de matériaux modestes donne un ton de nostalgie mais laisse entrevoir un espoir de reconstruction que le spectateur sera appelé à apprécier à la fin du parcours.
Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ διαμορφώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά μέσα σ’ ένα κλίμα συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσα σε Έλληνες και Γάλλους καλλιτέχνες και ανοίγει ένα διάλογο με την φύση μέσα απο την δημιουργία μίας σειράς εφήμερων έργων κατά μήκος διαδρομής περιπάτου.
Το Επιτόπου πλαισιώνεται από προβολές και συναντήσεις που έχουν σαν σκοπό να να διευρύνουν την σχέση των καλλιτεχνών με τους κατοίκους. Η συμμετοχή και η βοήθεια της τοπικής κοινότητας ενισχύει τον συλλογικό χαρακτήρα της πρότασης.
Στη δεύτερη έκδοση τίθενται ερωτήματα γύρω από το επαναλαμβανόμενο θέμα : παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη, το οποίο βιώνεται γραμμικά στο χρόνο και το χώρο. Οι καλλιτέχνες σχολιάζουν τις παρούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες με κριτικό πνεύμα και έμφαση στην τοπικότητα. Η συμπτωματική συλλογική χρήση ευτελών υλικών, αφήνει έναν τόνο νοσταλγίας αλλά και αισιόδοξης ανασυγκρότησης, που ο θεατής καλείται να εκτιμήσει κάνοντας τον κύκλο της διαδρομής.EPITOPOU14 ( Andros – cyclades – Grèce ) from Christian BONY on Vimeo.