ΕΠΙΤΟΠΟΥ | EPITOPOU

2017

flyer17-depliant

Καλλιτέχνες | Artistes 2017

Gabriela Albergaria
Ελεάννα Μπαλέση | Eleanna Balesi
Χρήστος Κυριτόπουλος-Νίνας | Christos Kiritopoulos-Ninas
Stéphanie Saadé
Marie-Line van Vuuren-Kercret
Εφη Χαλυβοπούλου & Tim Ward
Ευγένιος Χασιώτης | Εugène Hassiotis
Βασίλης Καβουρίδης | Bassilis Kavouridis
Νικόλας Καρναμπατίδης | Nikolas Karnabatidis

→ Pdf Epitopou17 – Présentation détaillée
→ Pdf ΕΠΙΤΟΠΟΥ17 – αναλυτική παρουσίαση

To 2017, µε την τέταρτη έκδοση, σηµατοδοτείται η αρχή της ανά διετίαν υλοποίησης του ΕΠΙΤΟΠΟΥ. Σε µιά εποχή όπου νέες διαχωριστικές γραµµές, γεωγραφικές και νοηµατικές ανεγείρονται, ο χώρος της Άνδρου δεν προσδιορίζεται µονοδιάστατα σε στενά γεωγραφικά και πολιτιστικά όρια, αλλά ως κοµµάτι µιας ευρύτερης περιφέρειας της Μεσογείου και της Ευρώπης. Από την Πορτογαλλία στον Λϊβανο και από την Ολλανδία στην Ελλάδα, οι φετινοί καλλιτέχνες ζούν και δουλεύουν µεταξύ δύο χωρών, µεταξύ δύο πολιτισµών, καλλιτέχνες που βρίσκονται ‘στο µεταξύ’. Κουβαλούν µία ευρύτερη βιωµατική και καλλιτεχνική εµπειρία σε σχέση µ’ ένα περιορισµένο σχετικά τόπο, µία εµπειρία που εµπνέει, αντανακλάται η ακόµα αποτελεί το ίδιο το έργο τους. Το έργο τους διευρύνει, εµπλουτίζει την συλλογική καλλιτεχνική εµπειρία που διαµορφώνεται στα πλαίσια του ΕΠΙΤΟΠΟΥ αλλά και την εµπειρία των κατοίκων ως θεατών. Με µία σειρά συναντήσεων, εργαστηρίων, προβολών και ξεναγήσεων η δράση εγγράφεται στη συλλογική µνήµη και αποτελεί πιά αναπόσπαστο κοµµάτι του φυσικού αλλά και ανθρώπινου τοπίου του νησιού.


Avec l’année 2017 et la 4eme édition débute la biennale EPITOPOU. Dans une période où des nouvelles barrières, géographiques et mentales, s’érigent, nous ne considérons pas l’ile d’Andros dans sa seule dimension géographique et culturelle, mais comme partie d’un territoire plus large celui de la Méditerranée et de l’Europe. Du Portugal au Liban et d’Hollande en Grèce les artistes de cette édition vivent entre deux pays, deux cultures et deux langues, ils sont dans l’ ‘entre deux’. Ils portent une plus vaste expérience personnelle et artistique d’un territoire limité, une expérience qui inspire leurs œuvres, s’y reflète, crée l’œuvre même. Avec leur travail ils élargissent et diversifient le processus collectif artistique qui se développe dans le sein de la manifestation ainsi que l’expérience des habitants comme spectateurs. Et comme depuis 2013, dans un climat de solidarité et d’interactivité entre la société local et EPITOPOU, avec une série de rencontres, workshops, projections, et visites guidées projet s’inscrit dans la mémoire collective et qui fait depuis partie intégrale du paysage naturel et humain de l’ile.


EPITOPOU 2013-207 ( Andros-Cyclades-Grèce ) from Christian BONY on Vimeo.