ΕΠΙΤΟΠΟΥ | EPITOPOU

Edition

couv-cata-epi

 

EPITOPOU | ΕΠΙΤΟΠΟΥ
Διαδρομή εφήμερων εγκαταστάσεων in situ, Προβολές, συναντήσεις
ΑΝΔΡΟΣ 2013-2015

EPITOPOU | ΕΠΙΤΟΠΟΥ
Parcours d’installations éphémères in situ, projections, rencontres
ANDROS 2013-2015

éditions FUTURA
55 pages- 29X21 cm


Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος τιμή 20€
Le catalogue est disponible sur demande au prix de 20€

Extraits :

epitopou_catalogue

epitopou_catalogue

epitopou_catalogue

epitopou_catalogue

epitopou_catalogue

epitopou_catalogue